A projekt címe: 

„Szemléletformálási programok megvalósítása az Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola Tarnazsadányi Tagiskolájában”

 

Projekt azonosító száma: KEHOP-5.4.1-16-2016-00289

 

A szerződött támogatás összege:  4.222.430 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31

 

A projekt tartalmának bemutatása: 

 

A pályázatunk, valamint a környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése.

A környezeti nevelés tartalma – világszerte, így Magyarországon is – kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására irányul. Gondot kell arra fordítanunk, hogy gyermekeink a jövőben, mindennapi életvitelükben képesek legyenek a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni, megoldani. Meg kell alapoznunk a gyerekek környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a közös felelősségtudat alapjait. Ennek érdekében az alábbi célokat tűztük ki:

 A természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése.

 

 A lakóhelyi értékek és problémák feltérképezése.

 

 A helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, hulladék, energiatakarékosság, helyi védettség stb.).

 A lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai).

 

 A hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken.

 

 Az azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken.

 

 A szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése.

 

A projekt megvalósításába a település és környező települések lakosságát kívánjuk bevonni, főképp az iskola tanulói, azok szüleit, családját, valamint rajtuk keresztül a környék lakosságát. A pályázat közvetlen célcsoportját a helyi lakosság fiataljai, az itt élő gyerekek alkotják. A közvetett célcsoportot a gyerekek családjai jelentik, akiket részben a gyerekeken keresztül, részben közvetlen megkereséssel kívánunk elérni (lásd a célcsoport bevonásának módjáról szóló bekezdést). A projekt által érintett célcsoportot a helyi lakosság (célcsoport tágabb családja, baráti köre, a megvalósításban részt vevő intézmény pedagógusai, munkatársai) alkotja.

 

Befektetés a jövőbe

Projekt azonosító: KEHOP 5.4.1-16-2016-00289

Projekt címe: Szemléletformálási programok megvalósítása az Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola Tarnazsadányi Tagiskolájában

Kedvezményezett neve: ETK

Szerződött támogatás összege: 4.222.430 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezés: 2020. augusztus 31.