Energiakaland

AZ ENERGIAKALAND PROGRAMRÓL...

Az E.ON EnergiaKaland egy nagyszabású tanulási program, amelynek célja, hogy segítsen a pedagógusoknak az energiatudatosság kialakításában, és a gyerekeknek, a tanulóknak az energiával kapcsolatos tudás bővítésében, kompetenciák fejlesztésében. Az EnergiaKaland tananyagai és feladatai az óvodai nevelés országos alapprogramjával és a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek megfelelően, az egységes természettudományos tanítás alapelveivel összhangban készültek és készülnek a jövőben is.

Az izgalmas interaktív tananyagot az E.ON oktatási szakemberekkel szoros együttműködésben dolgozta ki.

AZ ENERGIAKALAND PROGRAMJA BEMUTATJA:

  • a különböző energiaforrásokat,
  • a felhasználásuk előnyeit és hátrányait,
  • a jövő energiatermelésének lehetőségeit,
  • az energiával kapcsolatos döntések helyi, országos és globális hatásait,
  • az energia útját az energiaforrásoktól a felhasználási helyéig,
  • a legfontosabb energiabiztonsági szabályokat,
  • az energiatakarékosság globális elveit és a háztartásban is alkalmazható energiagazdálkodási fortélyokat.

A diákok a legfontosabb adatok és tények megismerésén kívül az energia előállításával, elosztásával és felhasználásával kapcsolatos feladatokban virtuális döntéseket is hozhatnak és megismerhetik döntéseik hatásait is. Az EnergiaKaland számos lehetőséget kínál arra is, hogy a diákok aktívan megismerjék saját környezetük energetikai vonatkozásait, és hozzájáruljanak környezetük energiatudatos alakításához.

Bővebb információ: http://www.energiakaland.hu/

 

Befektetés a jövőbe

Projekt azonosító: KEHOP 5.4.1-16-2016-00289

Projekt címe: Szemléletformálási programok megvalósítása az Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola Tarnazsadányi Tagiskolájában

Kedvezményezett neve: ETK

Szerződött támogatás összege: 4.222.430 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezés: 2020. augusztus 31.